Kaliteli Çalışmak – Kaliteli Yaşamak 24-26 Kasım 2008 17. Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Kaliteli Çalışmak – Kaliteli Yaşamak
İlk Kalite Kongresi’nin sembolü, değişmez deninlenle mücadelenin anlatıldığı  hikayede olduğu gibi deniz yıldızı idi. Her yıl farklı temalarda deniz yıldızlarını suya bırakmaya devam ediyoruz. Bu yıl, “Kaliteli Çalışmak Kaliteli Yaşamak” teması ile  insanın kendisine ve organizasyonların insana yatırımını gündeme taşıyoruz. Yaşamak ve çalışmak arasındaki ilişki kalite kavramı ile bütünleştirildiğinde insana ve organizasyona değer katan bir anlam kazanmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi, bu bilinçle insanı temel alıyor ve sistemleri insanın etrafında daha etkili ve verimli  olması için kurguluyor.  2008 yılında Avrupa Kalite Ödülü’nde sağlanan üstün başarıdan gurur duymamak mümkün değil. Avrupa Kalite Ödülü sürecine başvuran dört kuruluşumuz da gerekli  puan düzeyini aşarak finalist olma hakkını elde etmiş ve neticede Türkiye’ye iki  büyük ödül, bir başarı ödülü kazandırmışlardır. Kendileri ile kongrenin açılışında birlikte olacağız. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayımladığı, dünyada kadın-erkek eşitliğinin durumu hakkında hazırlanan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde, Türkiye 130 ülke  arasında 123. sıradadır. Başka bir deyişle, kadın ve erkeklerin eğitim sağlık  hizmetlerinden, politikada yetki ve temsil hakkından, ekonomik katılımdan eşit  yararlanmada Türkiye`den kötü durumda olan yedi ülke var: Mısır, Fas, Benin,  Pakistan, Suudi Arabistan, Çad ve Yemen. KalDer olarak, kongremizde “Yönetim  kadının da hakkıdır” bildirgesini imzaya açıyoruz. “Eşitlik güçlendirir” düşüncesiyle bu bildirgenin iş  dünyasında benimsenmesi KalDer Yönetim Kurulu olarak ortak arzumuzdur. Bu çabalar sonuç verirse,  Türkiye’nin kadın erkek eşitliği konusunda yukarı sıralara sıçraması hiç de zor değildir. Çalışma ve yaşam kalitesi konularını irdelerken makro düzeyde çok daha ağırlıklı bir konu son aylarda tüm iş dünyasının gündemine oturdu. Kalite düşünürü Deming’in Krizden Çıkış kitabında sunduğu 14 ilke, kriz  yönetiminde de hatırlanmalıdır. Kriz dönemlerinde eğitime ağırlık vermek ve nitelikli insan gücüne yatırım  yaparak geleceğe hazırlanmak daha anlamlı olabilir. Kongre oturumlarında da bu yaklaşıma ağırlık verildi. Bu noktada, KalDer Yönetim Kurulu olarak kongre hazırlıkları sırasında iki iyileştirme girişimimizi de belirtmek isterim. Kocaeli Sanayi Odası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı engellileri üretim  sürecine katarak ekonomik ve sosyal katma değer yaratma projesinden kongremiz için de yararlandık.  Kongrenin çantaları Bizim Köy Engeliler Üretim Merkezi’nde hazırlandı. Ayrıca insana yatırımın geleceğin  güvencesi olacağı görüşüyle, 17. Kalite Kongresine katılım için başvuran ve ihtiyacı olan öğrencilere katılım desteği için fon yarattık.  Kongremizin tüm bu iyiniyetli girişimlerinin, söylemden eyleme dönüşmesi dileği ile katkıda bulunan tüm  paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir kongre geçirmeyi diliyorum.  
17. Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız
17. Kalite Kongresi Broşürü için lütfen tıklayınız